א.ש.ר - בונים את הארץ בע"מ - תכנון וביצוע פרויקטים בכל תחומי הבנייה                                     

 

  מבני קשתות                          •  מבנים חקלאים
  בתי אריזה וקירור                   •  מרכזי מזון ומבני תאים
•  קרוואנים ומבנים ניידים           •  מרכזי מסחר 
  מבני תעשייה                         •  בניה קונבנציונאלית
  לולים ורפתות                         •  אורוות ומכלאות לבעלי חיים                                                                        
  בניית ממ"דים וחדרי ביטחון      בתי ספר ובתי כנסת

 

תכנון וביצוע פרויקטים בכל היקף פעילות בכל חלקי הארץ